Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 (889) 507 112 +359 (885) 812 240

Архитекти и още гилдии настояват за вето на промените в ЗУТ


Шест професионални организации искат президентско вето за новите промени в Закона за устройство на територията. Някои от разпоредбите затрудняват инвеститорите, ограничават правата на гражданите и общините и нарушават принципи на градоустройството, казват от гилдиите. Съществените предложения са внесени между четенията без обсъждане, оценка на въздействието и мотиви, което е нарушение на законодателния процес. Законът за устройство на територията (ЗУТ) засяга толкова широк кръг разнопосоч... 05 Февруари 2021, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?