Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 (889) 507 112 +359 (885) 812 240

Най-растящите компании в строителството: софийски, с проекти за жилища и складове


Картината при малките и средните строителни фирми отразява ситуацията в целия бранш. Последната година с финансови отчети - 2019 г. беше силна, със сериозен възход в сградното строителство и частните инвестиции, но и с държавните по линия на еврофондовете. От една страна, инвестиционните проекти, жилищното строителство и някои логистични обекти са в основата на ръста за компаниите. От друга, обществените поръчки, макар и по-малки и на ниво община, също са двигател за увеличаване на приходите на ... 16 Март 2021, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?