Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 (889) 507 112 +359 (885) 812 240

Агенцията за събиране на вземания продава офиси и жилищни имоти в град София


"Агенция за събиране на вземания" ЕАД продава: I. Офиси в град София, кв. "Манастирски ливади ", бл. 87 А "Агенция за събиране на вземания" ЕАД продава два офиса, разположени в жилищна сграда, кад. идент. 8134.1006.910.2, находяща се в гр. София, район "Триадица", построена в УПИ VI-117, кв. 19 по плана на град София, м. "Манастирски ливади - изток", целият с площ от 482 кв.м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж: [[img:4187727]] Офис №1, с площ от 66.72 кв.м., заедно с маз... 20 Март 2021, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?