Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 (889) 507 112 +359 (885) 812 240

Лошите заеми и ниските лихви ще раздвижат пазара на инвестиционни имоти


Пазарът на инвестиционни имоти през 2021 г. ще е активен, по оценка на консултантите в сектора. "През тази година може да се очаква по-висока инвестиционна активност (в сравнение с предишната б.р.), тъй като е вероятно да има увеличение на броя на необслужваните кредити. Някои инвеститори може да се възползват от отстъпките, особено като се имат предвид ниските лихвени проценти и изобилието на ликвидност на финансовите пазари", коментира Мая Балтаджиева, управляващ партньор на българската консул... 01 Април 2021, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?