Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 (889) 507 112 +359 (885) 812 240

Сглобяеми къщи: какво трябва да знаем


Сглобяеми къщи, дървени къщи, американски къщи - терминологията в България е леко объркваща, но трите израза означават едно и също нещо: къща за постоянно или временно обитаване, която вместо с тухли и бетон е изградена от дървена конструкция и изолационни материали. Този тип къщи са строителен обект по смисъла на Закона за устройство на територията и за тях се изисква пълен набор от документи и валидно строително разрешително. В България има административни ограничения в етажността от съображен... 14 Април 2021, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?