Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 (889) 507 112 +359 (885) 812 240

Индустрията: ценовият шок е вече тук


Само за последните 6 месеца има значително поскъпване при основни суровини и енергоносители. Цените на стоманата, алуминия и медта са с между 50 и 100% по-високи, което неминуемо ще се предаде по веригата на доставките и производството. Невидим фактор са и рекордно поскъпналите CO2 квоти, които се плащат както от енергийните дружества, така и от индустрията. Докато икономистите дискутират по темата задава ли се или не потребителска инфлация, в някои сектори на икономиката вече се усещат с... 24 Април 2021, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?