Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 (889) 507 112 +359 (885) 812 240

Право на строеж или право на собственост върху земята


Трябва ли собственикът на жилище в сграда да притежава и идеална част от земята под нея, за да е спокоен за собствеността си. Или е достатъчно, че има идеална част от правото за строеж. Пред тази дилема са поставени не само собствениците на жилища в сгради, строени до 1990 г. Известно е, че като заварено положение в масовия случай те притежават само идеални части от правото на строеж, а земята под сградите по наследство от социализма най-често е общинска. Въпросът засяга и новото строителство... 21 Декември 2021, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?